ورود اعضا

کانال تلگرام «فردای روشن»

به کانال تلگرام

« فردای روشن »

بپیوندید

telegram

لینک عضویت

اشتراک خبرنامه

مقالات

دکتر وحید صادقی - روانشناس ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه های ویژه متخصصین

دکتر وحید صادقی - روانشناس ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اسکن کنید !

FardaClinic QR

هم اکنون ...

ما 14 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

کارگاه های آموزشی ویژه متخصصین

مرکز خدمات روان شناسی فردای روشن، در زمینه آموزش و تربیت متخصصین کارآمد در زمینه های مختلف تشخیصی، درمانی و پژوهشی اقدام به برگزاری کارگاه های متنوع و گسترده می کند. از جمله کارگاه هایی که در این زمینه ها می توان نام برد عبارتند از:

  • کارگاه های آموزش آزمون های روانی غیرتکنولوژیک نظیر آزمون های هوشی، شخصیتی و ...
  • کارگاه های آموزش نحوه کار با سیستم های ارزیابی تکنولوژیک نظیر Vienna Test System، CANTABeclipse، QEEG و ..
  • کارگاه های جامع در زمینه آموزش رویکردهای درمانی مختلف نظیر CBT، ISTDP و ...
  • کارگاه های آموزش استفاده از روش های درمانی تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک نظیر CCRT (بازتوانی شناختی کامپیوتری)، tDCS (تحریک الکتریکی فراجمجمه ای)، NeuroFeedback، BioFeedback و ...