ورود اعضا

کانال تلگرام «فردای روشن»

به کانال تلگرام

« فردای روشن »

بپیوندید

telegram

لینک عضویت

اشتراک خبرنامه

مقالات

دکتر وحید صادقی - روانشناس ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه های ویژه متخصصین

دکتر وحید صادقی - روانشناس ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اسکن کنید !

FardaClinic QR

هم اکنون ...

ما 18 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

پکیج ارزیابی میزان موفقیت در کنکور

1 konkor

آزمون کنکور شرایط حساسی است که همه‌ی دانش‌آموزان در انتهای دوره‌ی دبیرستان با آن روبرو می‌شوند. موفقیت در کنکور تنها منوط به صرف زمان طولانی برای مطالعه نیست، بلکه در این مرحله توانایی‌های دیگری نیز تعیین‌کننده است. برای مثال می‌توان از توجه و تمرکز، سرعت عمل، سرعت یادگیری، قاطعیت و صبر و حوصله در پاسخ‌دهی به سوالات نام برد.

علاوه بر این بعد از گذر از مرحله‌ی کنکور، دانش‌آموزان وارد مرحله انتخاب رشته می‌شوند که تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی رشته‌ها بر اساس علاقه و توانمندی فردی، اهمیت بسزایی دارد.

پکیج ارزیابی کنکور با بررسی توانمندی‌ها و ضعف‌های دانش‌آموزان در حیطه‌های ذکر شده و سپس برنامه‌ریزی در جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های مرکز خدمات روانشناختی فردای روشن نظیر بازتوانی شناختی و نوروفیدبک، به بهبود عملکرد دانش‌آموزان کمک زیادی می‌کند.

این پکیج شامل آزمون‌های زیر است:

 

آزمون K1:

این آزمون نشان می‌دهد که:

- آیا دانش‌آموز قبل از انتخاب گزینه، سوالات را با دقت می‌خواند یا عجولانه پاسخ می‌دهد.

- آیا در انتخاب گزینه صحیح قاطعیت دارد و یا در انتخاب مردد است و در نتیجه زمان زیادی را صرف یک سوال می‌کند.

- آیا اهداف واقع‌بینانه‌ای دارد و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند.

- آیا بعد از شکست در سوالات دشوار، انگیزه و تلاش خود را از دست می‌دهد و یا از شکست خود در جهت عملکرد بهتر استفاده می‌کند.

 

آزمون K2:

توجه و تمرکز از عوامل بسیار تأثیرگذار بر یادگیری و حفظ مطالب و همچنین استفاده از مطالب آموخته‌شده در جلسه‌ی کنکور است. همچنین سرعت عمل نیز یک توانمندی است که تحت تأثیر تمرکز فرد است. در جلسه‌ی کنکور استفاده‌ی بهینه از وقت و سرعت عمل اهمیت بسیاری دارد. این موارد توسط این آزمون سنجیده می‌شود و در صورت ضعف در توجه و تمرکز می‌توان از روش‌های درمانی تکنولوژیک نظیر بازتوانی شناختی و نوروفیدبک جهت افزایش تمرکز استفاده کرد.

 

آزمون K3:

توانایی هوشی نیز یکی از دیگر از موارد مهم است. این عامل به عنوان ظرفیت و توانمندی تحصیلی نقشی بسیار حائز اهمیت دارد. این آزمون به بررسی توانمندی هوشی افراد و سرعت یادگیری در آن‌ها می‌پردازد.

 

آزمون K4:

این آزمون علائق خاص دانش‌آموز را جهت انتخاب رشته و حرفه‌ی مناسب بررسی می‌کند. این آزمون بر اساس ویژگی‌ها و صفات فردی، رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که فرد می‌تواند در آن‌ها موفق باشد را پیشنهاد می‌دهد.

آزمون کنکور شرایط حساسی است که همه‌ی دانش‌آموزان در انتهای دوره‌ی دبیرستان با آن روبرو می‌شوند. موفقیت در کنکور تنها منوط به صرف زمان طولانی برای مطالعه نیست، بلکه در این مرحله توانایی‌های دیگری نیز تعیین‌کننده است. برای مثال می‌توان از توجه و تمرکز، سرعت عمل، سرعت یادگیری، قاطعیت و صبر و حوصله در پاسخ‌دهی به سوالات نام برد.

علاوه بر این بعد از گذر از مرحله‌ی کنکور، دانش‌آموزان وارد مرحله انتخاب رشته می‌شوند که تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی رشته‌ها بر اساس علاقه و توانمندی فردی، اهمیت بسزایی دارد.

پکیج ارزیابی کنکور با بررسی توانمندی‌ها و ضعف‌های دانش‌آموزان در حیطه‌های ذکر شده و سپس برنامه‌ریزی در جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های مرکز خدمات روانشناختی فردای روشن نظیر بازتوانی شناختی و نوروفیدبک، به بهبود عملکرد دانش‌آموزان کمک زیادی می‌کند.

این پکیج شامل آزمون‌های زیر است:

آزمون K1:

این آزمون نشان می‌دهد که:

- آیا دانش‌آموز قبل از انتخاب گزینه، سوالات را با دقت می‌خواند یا عجولانه پاسخ می‌دهد.

- آیا در انتخاب گزینه صحیح قاطعیت دارد و یا در انتخاب مردد است و در نتیجه زمان زیادی را صرف یک سوال می‌کند.

- آیا اهداف واقع‌بینانه‌ای دارد و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند.

- آیا بعد از شکست در سوالات دشوار، انگیزه و تلاش خود را از دست می‌دهد و یا از شکست خود در جهت عملکرد بهتر استفاده می‌کند.

آزمون K2:

توجه و تمرکز از عوامل بسیار تأثیرگذار بر یادگیری و حفظ مطالب و همچنین استفاده از مطالب آموخته‌شده در جلسه‌ی کنکور است. همچنین سرعت عمل نیز یک توانمندی است که تحت تأثیر تمرکز فرد است. در جلسه‌ی کنکور استفاده‌ی بهینه از وقت و سرعت عمل اهمیت بسیاری دارد. این موارد توسط این آزمون سنجیده می‌شود و در صورت ضعف در توجه و تمرکز می‌توان از روش‌های درمانی تکنولوژیک نظیر بازتوانی شناختی و نوروفیدبک جهت افزایش تمرکز استفاده کرد.

آزمون K3:

توانایی هوشی نیز یکی از دیگر از موارد مهم است. این عامل به عنوان ظرفیت و توانمندی تحصیلی نقشی بسیار حائز اهمیت دارد. این آزمون به بررسی توانمندی هوشی افراد و سرعت یادگیری در آن‌ها می‌پردازد.

آزمون K4:

این آزمون علائق خاص دانش‌آموز را جهت انتخاب رشته و حرفه‌ی مناسب بررسی می‌کند. این آزمون بر اساس ویژگی‌ها و صفات فردی، رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که فرد می‌تواند در آن‌ها موفق باشد را پیشنهاد می‌دهد.